Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 7 października 2023 r.

paź 8, 2023

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 7 października 2023 r. udział wzięło 7 członków ZG STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • omówił postęp prac nad Portalem Członkowskim STO oraz stroną www
  • przedyskutował program XXVIII Konferencji Programowej STO w Augustowie;
  • wysłuchał sprawozdania członków ZG z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz informacji o działalności kół i szkół STO;
  • omówił działania Rady Programowej STO, współpracę z ruchem SOS dla Edukacji i Polską Unią Edukacyjną.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 18 listopada br.

Archiwum wpisów: