Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 4 lipca 2020 r.

lip 6, 2020

W zdalnym posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 4 lipca 2020 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • dyskutował o sytuacji w szkołach i kołach w związku z epidemią koronawirusa;
  • wysłuchał sprawozdania z prac Komisji Stypendialnej Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego ZG STO;
  • wysłuchał informacji o planach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO na rok 2020/2021; 
  • rozpoczął dyskusję na temat preliminarza budżetowego na rok 2020/2021;
  • rozpoczął dyskusję na temat zmian w Statucie STO.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 12 września 2020 r.

Archiwum wpisów: