Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 28 czerwca 2020 r.

cze 29, 2020

W zdalnym posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 28 czerwca 2020 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 31 maja 2020 r.;
  • dyskutował o sytuacji w szkołach i kołach w związku z epidemią koronawirusa;
  • wysłuchał sprawozdania z prac Komisji Stypendialnej Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego ZG STO;
  • wysłuchał informacji o szkoleniach zrealizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO w roku 2019/2020 oraz o wstępnych planach na rok 2020/2021;
  • rozpoczął dyskusję na temat zmian w Statucie STO.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 4 lipca 2020 r.

 

Archiwum wpisów: