Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 27 lutego 2021 r.

mar 1, 2021

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 27 lutego 2021 r. udział wzięło 12. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny ZG STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • omówiono organizację i założenia do programu Konferencji STO w kwietniu 2021 r.;
  • podjęto uchwałę  w sprawie realizacji projektu „SUNS-samodzielne Uczenie się Nauk Społecznych”;
  • wysłuchano sprawozdania z prac komisji ds. przygotowania zmian w statucie STO;dyskutowano na temat Strategii dla STO na lata 2022-2028; 
  • dyskutowano na temat informacji dotyczących zmian sposobu finansowaniu szkół niepublicznych, które pojawiły się na portalu gazetaprawna.pl;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką;
  • wysłuchano informacji o stanie wpłat z tytułu 1% odpisu od czesnego szkół i kół STO;
  • omówiono plany działań Zarządu Głównego STO i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO w okresie marzec-lipiec 2021 r..

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 10 kwietnia 2021 r.

Archiwum wpisów: