Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 24 września 2022 r.

wrz 28, 2022

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO 24 września 2022 r. udział wzięło 12. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny ZG STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 31 sierpnia 2022 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego na okres od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego na okres od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnych Odznak Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • omówił przebieg przygotowań do XXVII Konferencji Programowej STO w Białymstoku;
  • zapoznał się z propozycjami przygotowanymi przez zespół redakcyjny uchwał XIII Krajowego Zjazdu STO;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką;
  • omówił harmonogram działań na roku 2022/2023;
  • podjął decyzję o organizacji II edycji Gali Talentów STO.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 19 listopada br.

Archiwum wpisów: