Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 23 stycznia 2021 r.

sty 25, 2021

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 23 stycznia 2021 r. udział wzięło 14. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • podjęto uchwałę  w sprawie dofinansowania imprez, konferencji i szkoleń organizowanych przez koła i szkoły STO w roku szkolnym 2020/2021.;
  • omówiono organizację i założenia do programu Konferencji STO w kwietniu 2021 r.;
  • wysłuchano sprawozdania z prac komisji ds.przygotowania zmian w statucie STO;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką;
  • rozpoczęto dyskusję na temat Strategii dla STO na lata 2022-2028.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 27 lutego 2021 r.

Archiwum wpisów: