Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 22 maja 2021 r.

maj 24, 2021

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 22 maja 2021 r. udział wzięło 11. członków ZG STO;  Maria Szymańska – radca prawny ZG STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • wysłuchano sprawozdania z prac komisji ds. przygotowania zmian w statucie STO,
  • dyskutowano na temat Strategii dla STO;
  • wysłuchano Informacji na temat wpłat z tytułu 1% odpisu od czesnego szkół i kół STO;
  • omówiono program Wakacyjnej Szkoły STO;
  • omówiono organizację XXVI Konferencji Programowej STO w Zakopanem;
  • podjęto uchwałę w sprawie przyznania Srebrnych Odznak Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjęto decyzję w sprawie zmiany opiekunów kół i szkół;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się w dniach 3-4 lipca 2021 roku w Kazimierzu Dolnym.

Archiwum wpisów: