Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 21 września 2019 r.

wrz 21, 2019

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO 21 września 2019 r. udział wzięło 13. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 31 sierpnia 2019 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego na okres od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.;
  • omówił przygotowania do XXV Konferencji Prezesów Kół i Dyrektorów Szkół w Gdańsku;
  • omówił koncepcję Wakacyjnej Szkoły STO;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnych Odznak Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • wysłuchał informację o Akredytacji Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO oraz planowanych działaniach na najbliższy rok;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO poświęcone zatwierdzeniu sprawozdania finansowego STO i ODN-u za 2018 rok oraz przyjęciu sprawozdania z pracy ZG STO zgodnie z wymogami ustawowymi wynikającymi ze statusu organizacji pożytku publicznego odbędzie się 16 listopada br.

Archiwum wpisów: