Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 21 listopada 2020 r.

lis 25, 2020

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 16 listopada 2019 r. udział wzięło 13. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Joanna Mitura – doradca podatkowy STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.
W trakcie posiedzenia:

  • podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego za rok obrotowy 2019 (od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.);
  • podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie merytoryczne z działalności STO za rok obrotowy 2019 (od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.); (oba te dokumenty zgodnie z wymogami ustawowymi zostaną umieszczone na witrynie internetowej www.niw.gov.pl i www.sto.org.pl);
  • podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO za rok obrotowy 2019 (od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.);
  • podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji na dofinasowanie działalności statutowej kół i szkół STO;
  • omówiono koncepcję XXVI Konferencji Programowej STO;
  • dyskustowno na temat stanu edukacji w czasie pandemii;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 19 grudnia 2020 r.

Archiwum wpisów: