Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 20 listopada 2021 r.

lis 21, 2021

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 20 listopada 2021 r. udział wzięło 13. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Joanna Mitura – ksiegowa ZG STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.
W trakcie posiedzenia:

 • podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego za rok obrotowy 2020 (od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.);
 • podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie merytoryczne z działalności STO za rok obrotowy 2020 (od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.); (oba te dokumenty zgodnie z wymogami ustawowymi zostaną umieszczone na witrynie internetowej www.niw.gov.pl i www.sto.org.pl);
 • podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO za rok obrotowy 2020 (od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.);
 • podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji na dofinasowanie działalności statutowej kół i szkół STO;
 • podjęto uchwałę w sprawie w sprawie dofinansowania imprez, konferencji i szkoleń organizowanych przez Koła i Szkoły STO w roku szkolnym 2021/2022;
 • podjęto uchwałę w sprawie stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • podjęto uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego na okres od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r.;
 • podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania działalności statutowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
 • podjęto uchwałę w sprawie przyznania Srebrnej Odznaki STO;
 • podjęto decyzję o organizacji w Białymstoku XXVII Konferencji Programowej STO;
 • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 18 grudnia 2021 r.

Archiwum wpisów: