Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 18 listopada 2023 r.

lut 16, 2024

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 18 listopada 2023 r. udział wzięło 10. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Joanna Mitura – ksiegowa ZG STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.
W trakcie posiedzenia:

  • podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego za rok obrotowy 2022 (od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.);
  • podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie merytoryczne z działalności STO za rok obrotowy 2022 (od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.); (oba te dokumenty zgodnie z wymogami ustawowymi zostaną umieszczone na witrynie internetowej www.niw.gov.pl i www.sto.org.pl);
  • podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO za rok obrotowy 2022 (od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.);
  • podjęto uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Funduszu Stypendialnego imienia Edwarda Wieczorka Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjęto uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Funduszu Stypendialnego STO-wskie TALENTY Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjęto uchwałę w sprawie w sprawie dofinansowania imprez, konferencji i szkoleń organizowanych przez Koła i Szkoły STO w roku szkolnym 2023/2024;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 16 grudnia 2023 r.

Archiwum wpisów: