Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 16 marca 2019 r.

mar 16, 2019

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO 16 marca 2019 r. udział wzięło 13. członków ZG STO; Dariusz Florczak– przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Radosław Frydrych – członek Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • podjął uchwałę w sprawie w sprawie przyjęcia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • rozpoczął dyskusję nad stanowiskiem STO wobec strajku nauczycieli;
  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 28 lutego 2019 r.;
  • omówił program Wakacyjnej Szkoły STO;
  • omówił działania związane z akredytacją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO;
  • wysłuchał sprawozdania z prac komisji do spraw przygotowania projektu zmian w statucie STO;
  • wysłuchał sprawozdania z prac komisji ds. oceny ważności wyboru delegatów na Zjazd;
  • omówił projekt sprawozdania merytorycznego i finansowego X kadencji władz Towarzystwa;
  • wysłuchł sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 5 kwietnia br.

Archiwum wpisów: