Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 16 grudnia 2023 r.

gru 16, 2023

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 16 grudnia 2023 r. udział wzięło 10 członków ZG STO; Maria Szymańska – radca prawny ZG STO; Tomasz Biegański – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • omówił postęp prac nad Portalem Członkowskim STO oraz stroną www
  • przedyskutował program XXIX Konferencji Programowej STO w Pile;
  • wysłuchał sprawozdania członków ZG z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz informacji o działalności kół i szkół STO;
  • omówił działania Rady Programowej STO, współpracę z ruchem SOS dla Edukacji i Polską Unią Edukacyjną.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 13 stycznia 2024 r.

Archiwum wpisów: