Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 15 stycznia 2022 r.

sty 18, 2022

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 15 stycznia 2022 r. udział wzięło 13. członków ZG STO; Sławomir Waś – sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny ZG STO; Tomasz Biegański – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania imprez organizowanych przez koła i szkoły
  • omówiono sprawy organizacyjne XXVII Konferencji Programowej STO w Białymstoku;
  • omówiono koncepcję portalu internetowego STO
  • omówiono program  i sprawy organizacyjne przed XIII. Zwyczajnym Krajowym Zjazdem Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • omówiono projekt uchwały XIII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO w sprawie zmian w ordynacji wyborczej;
  • omówiono projekt sprawozdania merytorycznego i finansowego XI kadencji władz Towarzystwa;
  • wysłuchano sprawozdania z prac Komisji ds. zmian w statucie STO;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 12 marca 2022 r.

Archiwum wpisów: