Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 14 maja 2022 r.

maj 17, 2022

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 14 maja 2022 r. udział wzięło 12.członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny ZG STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia zarząd:

 • omówił organizację pracy i powołał doraźne zespoły merytoryczne;
 • określił priorytety na najbliższe miesiące;
 • ustalił harmonogram posiedzeń do lipca 2023 r.;
 • podjął decyzję w sprawie opieki nad kołami i szkołami przez poszczególnych członków ZG STO;
 • dokonał analizy budżetu STO.;
 • omówił program Wakacyjnej Szkoły STO;
 • omówił sprawy organizacyjne i program XXVII Konferencji Programowej STO w Białymstoku;
 • omówił działania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO;
 • podjął uchwałę w sprawie powołania Kapituły Złotej Odznaki STO;
 • podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej;
 • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnej Odznaki STO.

Następne posiedzenie odbędzie się w dniach 2-3 lipca 2022 roku w Falentach.