Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 14 grudnia 2019 r.

gru 16, 2020

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 14 grudnia 2019 r. udział wzięło 9 członków ZG STO, a także: Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO, Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji, Renata Żabik – dyrektor Biura STO, Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • dokonano analizy wykonania preliminarza budżetowego do 30 listopada 2019 r.;
  • omówiono sprawy organizacyjne XXVI Konferencji Programowej STO w Zakopanem;
  • omówiono sprawy organizacyjne Wakacyjnej Szkoły STO;
  • omówiono plan rozwoju Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 11 stycznia 2020 r.

Archiwum wpisów: