Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 13 stycznia 2024 r.

sty 14, 2024

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 13 stycznia 2024 r. udział wzięło 10 członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Jolanta Truszewska – sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny ZG STO; Tomasz Biegański – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • podjął uchwała w sprawie Portalu Członkowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego; 

  • przedyskutował program i sprawy organizacyjne XXIX Konferencja Programowa STO w Pile;

  • uzgodnił stanowisko STO w sprawie zapowiadanych zmian w oświacie; 

  • uzgodnił stanowisko w sprawie edukacji domowej; 

  • omówił stan przygotowań do Wakacyjnej Szkoły STO 2024; 

  • podjął uchwałę w sprawie w sprawie dofinansowania imprez, konferencji i szkoleń organizowanych przez Koła i Szkoły STO w roku szkolnym 2023/2024;

  • wysłuchał sprawozdania członków ZG z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz informacji o działalności kół i szkół STO; 

  • omówił współpracę z ruchem SOS dla Edukacji i Polską Unią Edukacyjną.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 9 marca 2024 r.

Archiwum wpisów: