Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 12 września 2020 r.

wrz 14, 2020

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO 12 września 2020 r. udział wzięło 14. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 31 sierpnia 2020 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego na okres od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego na okres od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnych Odznak Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką;
  • zatwierdził harmonogram spotkań ZG STO na roku 2020/2021;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie działalności statutowej Kół i Szkół STO; 
  • podjął uchwały  w sprawie wykreślenia Towarzystwa Oświatowego „Narewska” z siedzibą w Białymstoku i Stalowowolskiego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Stalowej Woli z członka wspierającego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 24 paźdzernika br.

Archiwum wpisów: