Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 11 września 2021 r.

wrz 13, 2021

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO 11 września 2021 r. udział wzięło 10. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny ZG STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 31 sierpnia 2021 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego na okres od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego na okres od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnych Odznak Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • zatwierdził program XXVI Konferencji Programowej STO w Zakopanem;
  • zapoznał się z propozycjami zmian przygotowanymi przez Komisję do spraw przygotowania projektu zmian w statucie STO;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką;
  • omówił harmonogram działań na roku 2021/2022;
  • zapoznał się z propozycjami zmian przygotowanymi przez Komisję do spraw przygotowania projektu zmian w statucie STO.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 20 listopada br.

Archiwum wpisów: