Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 11 stycznia 2020 r.

sty 12, 2020

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 11 stycznia 2019 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO. W trakcie posiedzenia:

  • podjęto uchwałę w sprawie rozwiązania Samodzielnego Koła Terenowego nr 242 Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Warszawie;
  • omówiono program Wakacyjnej Szkoły STO;
  • omówiono program XXVI Konferencji Programowej STO w Zakopanem;
  • dokonano analizy wniosków z warsztatów przeprowadzonych na XXV Konferencji Programowej STO w Gdańsku;
  • omówiono plan rozwoju Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO;
  • podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania działalności statutowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego na okres od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 14 marca 2020 r.

Archiwum wpisów: