Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 9 września 2023 r.

wrz 10, 2023

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 9 września 2023 r. udział wzięło 9 członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny ZG STO; Tomasz Biegański – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 31 sierpnia 2023 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego na okres od 1.09.2023 r. do 31.08.2024 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego na okres od 1.09.2023 r. do 31.08.2024 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnych Odznak Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • omówił przebieg przygotowań do XXVIII Konferencji Programowej STO w Augustowie;
  • wysłuchał sprawozdania członków ZG z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz informacji o działalności kół i szkół STO;
  • omówił działania Rady Programowej STO, współpracę z ruchem SOS dla Edukacji i Polską Unią Edukacyjną.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 7 października br.

Archiwum wpisów: