Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniach 3-4 lipca 2021 r.

lip 5, 2021

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniach 3-4 lipca 2021 r. w Kazimierzu Dolnym udział wzięło 13 członków ZG STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • zaopiniował wnioski o nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego STO do 31 maja 2021 r.;
  • dokonał wstępnej analizy preliminarza budżetowego na rok 2021/2022;
  • przedyskutował program XXVI Konferencji Programowej STO w Zakopanem;
  • omówił nowe podejście do Strategii STO na lata 2022-2026;
  • zapoznał się z propozycjami zmian przygotowanymi przez Komisję do spraw przygotowania projektu zmian w statucie STO;
  • wysłuchał sprawozdania członków ZG z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz informacji o działalności kół i szkół STO.
  • wysłuchał informacji o projekcie studiów podyplomowych „Profesjonalny menedżer niepublicznej placówki edukacyjnej”.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO, poświęcone m.in. przyjęciu preliminarza budżetowego na rok 2021/2022, odbędzie się 11 września br.

Archiwum wpisów: