Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniach 29-30 czerwca 2019 r.

lip 1, 2019

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniach 29-30 czerwca 2019 r. w Smardzewicach udział wzięło 13 członków ZG STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • podjął uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • zaopiniował wnioski o nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego STO do 31 maja 2019 r.;
  • dokonał wstępnej analizy preliminarza budżetowego na rok 2019/2020;
  • przedyskutował program XXV Konferencji Programowej STO w Gdańsku;
  • podsumował realizację działań operacyjnych Strategii STO w roku 2018/2019 i omówił działania na rok 2019/2020;
  • wysłuchał sprawozdania członków ZG z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz informacji o działalności kół i szkół STO.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO, poświęcone m.in. przyjęciu preliminarza budżetowego na rok 2019/2020, odbędzie się 21 września br. w Warszawie.

Archiwum wpisów: