Kluczbork: Wiemy, jak ważne są wybory!

maj 23, 2019

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Ligonia 12
46-203 Kluczbork

W naszej szkole odbyła się debata poświęcona uczestnictwu w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Debata była częścią projektu „Młodzi głosują”, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum zastanawiali się, dlaczego warto wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jakie znaczenie mają te wybory dla młodych ludzi, jak możemy wpłynąć na zachęcenie dorosłych wyborców do pójścia do urn.

Spotkanie było też okazją do poszerzenia wiedzy uczniów o Parlamencie Europejskim, jego zadaniach i zasadach funkcjonowania. Było więc jedną z wielu lekcji aktywności obywatelskiej dla uczniów naszej szkoły, którzy po raz kolejny potwierdzili, że rozumieją jak ważny jest ich udział w życiu społecznym i że nie trzeba być wpisanym na listę wyborców, aby mieć wpływ na sprawy społeczności polskiej i europejskiej.

Archiwum wpisów: