Kalendarz Imprez STO 2019/2020 – 10 listopada br. mija termin składania wniosków

paź 22, 2019

Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szkół
Prezesi i Członkowie Zarządów Kół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Szanowni Państwo,

Imprezy edukacyjne, sportowe, integracyjne i charytatywne, konkursy i zawody są od lat takimi formami działalności szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które bardziej niż codzienna praca uzewnętrzniają nasz charakter i styl. Nie są to jednak tylko „wizytówki”. Organizatorzy, zwłaszcza ci, którzy od wielu lat przygotowują kolejne wersje znakomitych przedsięwzięć, wiedzą najlepiej, jak są one ważne dla szkół i skupionych wokół nich środowisk STO. Stanowią przestrzeń wychowawczą łączącą uczniów, nauczycieli, rodziców i gości. Wyzwalają aktywność i pomysłowość, uczą współpracy i przyjaznej rywalizacji.

Z radością będziemy ogłaszać i relacjonować zarówno imprezy należące do tradycji szkół, jak i zupełnie nowe. Wydarzenia zaplanowane na bieżący  rok szkolny prosimy zgłaszać do Kalendarza Imprez STO 2019-2020 wysyłając informację na formularzu (zał. 1). Liczymy na przysłanie większości zgłoszeń w najbliższym czasie, ale można je też przysyłać w dowolnym czasie, w ciągu całego roku szkolnego. Przesłanie zgłoszenia do Kalendarza Imprez STO nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie wydarzenia.

Niektóre imprezy związane są z poważnymi kosztami, zwłaszcza te o dużym zasięgu albo wymagające szczególnych przygotowań techniczno-organizacyjnych. Zarząd Główny STO ma zamiar, jak co roku, wspierać je dofinansowaniem. Zgłaszając imprezę wymagającą dofinansowania, należy przysłać do Biura STO zgłoszenie na formularzu specjalnie do tego przygotowanym (zał. 2) w terminie do dnia 10 listopada br.

Zarząd Główny STO będzie dofinansowywać przedsięwzięcia kierując się kryteriami, które wynikają z wieloletniej obserwacji i doświadczeń. Preferowane będą imprezy, które cieszą się największą popularnością, zwracają uwagę trafnym pomysłem, są innowacyjne, dobrze zorganizowane, spełniają rolę integracyjną (łączą różne grupy wiekowe i możliwości uczniów), mają szeroki zasięg i są otwarte na uczestników spoza środowiska STO.

Serdecznie pozdrawiam

Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

z Zarządem Głównym STO 

Archiwum wpisów: