III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Artform 2019”

lut 28, 2019

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Ligonia 12
46-203 Kluczbork

Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku

zaprasza do udziału

w

III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Artform 2019”

Małe dzieła – wielka Sztuka

 

Tytuł tego przedsięwzięcia wskazuje, że nie ograniczamy fantazji jego potencjalnych uczestników: mogą prezentować świat swojej całkowicie nieskrępowanej, niesamowitej wyobraźni. Pragniemy jednak, by ów świat został „zamknięty” na niewielkiej przestrzeni i dlatego w tytule pojawiły się słowa „małe dzieła”. Wierzymy, że będą to dzieła małe tylko przestrzennie, a młodzi Twórcy wykażą się talentami, które sprawią, iż powstanie naprawdę wielka Sztuka.

Regulamin Konkursu

 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 6-12 lat; 13-15 lat; 16-19 lat,
 • technika wykonania prac plastycznych: rysunek, malarstwo, grafika (w tym grafika komputerowa), collage, fotografia oraz inne techniki płaskie,
 • format prac – maksymalnie A5, 
 • na odwrocie każdej pracy należy umieścić: imię, nazwisko i wiek autora, adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna,
 • uczestnik może zaprezentować maksymalnie trzy dzieła,
 • zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora [art. 50 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83] oraz do publikacji na stronie internetowej i prezentacji na stacjonarnej wystawie,
 • dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców [podanie danych osobowych przez uczestnika i reprezentowaną przez niego szkołę jest wyrażeniem zgody na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i na wystawie na terenie placówki organizującej konkurs],
 • termin i warunki nadsyłania prac: prace należy nadesłać do 24 kwietnia 2019 r. na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku
ul. Ligonia 3, 46-203 Kluczbork

(z dopiskiem: konkurs plastyczny).
Liczy się data stempla pocztowego

 • autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe,
 • wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu,
 • wręczenie nagród odbędzie się 31 maja 2019 r.,
 • wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie w siedzibie szkoły,
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane po zakończeniu konkursu,
 • najciekawsze pracę zostaną zaprezentowane w wersji elektronicznej na internetowej stronie szkoły i w trakcie pokonkursowej wystawy.

Zgoda na przekazanie prac

Archiwum wpisów: