Fundusz Solidarnościowy | piąte posiedzenie

lip 3, 2020

Komisja stypendialna na piątym posiedzeniu w dniu 2 lipca br. rozpatrzyła kolejne wnioski o przyznanie stypendiów specjalnych. Świadczenia ze środków Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego ZG STO zostały przyznane 19 uczniom.

Komisja rozpatrzyła 23 wnioski, zgłoszone przez 8 środowisk STO. Każdy wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium.

Solidarnościowy Fundusz Stypendialny Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego został utworzony w celu pomocy uczniom i słuchaczom, których rodzice lub opiekunowie prawni znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z negatywnymi następstwami rozprzestrzeniania się COVID-19.

W ramach Funduszu przyznawane są stypendia na częściowe pokrycie czesnego, należnego w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki STO.

Od początku pracy (16 kwietnia br.) Komisja stypendialna rozpatrzyła 100 wniosków zgłoszonych przez 19 środowisk i przyznała 93 uczniom stypendia na łączną kwotę 99 755 zł.

Archiwum wpisów: