Fundusz Solidarnościowy: kolejne stypendia przyznane

cze 17, 2020

Komisja stypendialna rozpatrzyła kolejne wnioski o przyznanie stypendiów specjalnych. Świadczenia z środków Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego zostały przyznane 5 uczniom.

Na czwartym posiedzeniu Komisja rozpatrywała 4 wniosków, zgłoszonych przez 4 środowiska. Każdy wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium.

Solidarnościowy Fundusz Stypendialny Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego został utworzony w celu pomocy uczniom i słuchaczom, których rodzice lub opiekunowie prawni znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z negatywnymi następstwami rozprzestrzeniania się COVID-19.

W ramach Funduszu przyznawane są stypendia na częściowe pokrycie czesnego, należnego w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki STO. Wnioski stypendialne będą przyjmowane do 30 czerwca 2020 r. Stypendia mogą zostać przyznane jako świadczenia miesięczne na okres od 1 do 5 miesięcy.

Od początku Komisja rozpatrzyła już 80 wniosków i przyznała stypendia 72 uczniom. Kolejne posiedzenie Komisji zostało zaplanowane na 2 lipca na którym będą rozpatrywane wnioski, które wpłyną do 30 czerwca.

Archiwum wpisów: