Fundusz Solidarnościowy: kolejne stypendia przyznane

cze 2, 2020

Komisja stypendialna rozpatrzyła kolejne wnioski o przyznanie stypendiów specjalnych. Świadczenia z środków Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego zostały przyznane 16 uczniom.

Na trzecim posiedzeniu Komisja rozpatrywała 18 wniosków, zgłoszonych przez 6 środowisk. Każdy wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium.

Solidarnościowy Fundusz Stypendialny Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego został utworzony w celu pomocy uczniom i słuchaczom, których rodzice lub opiekunowie prawni znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z negatywnymi następstwami rozprzestrzeniania się COVID-19.

W ramach Funduszu przyznawane są stypendia na częściowe pokrycie czesnego, należnego w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki STO. Wnioski stypendialne będą przyjmowane do 30 czerwca 2020 r. Stypendia mogą zostać przyznane jako świadczenia miesięczne na okres od 1 do 5 miesięcy.

Od początku Komisja rozpatrzyła już 74 wnioski i przyznała stypendia 67 uczniom. Kolejne posiedzenie Komisji zostało zaplanowane na 15 czerwca na którym będą rozpatrywane wnioski, które wpłyną do 10 czerwca.

Archiwum wpisów: