Fundusz Solidarnościowy 2021: kolejne stypendia przyznane

kwi 9, 2021

Na posiedzeniu w dniu 30 marca br. komisja stypendialna rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendiów specjalnych. Świadczenia ze środków Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego STO zostały przyznane 15 uczniom.

Komisja rozpatrywała 18 wniosków, zgłoszonych przez 5 środowisk. Każdy wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium.Solidarnościowy Fundusz Stypendialny Społecznego Towarzystwa Oświatowego został utworzony w celu pomocy uczniom i słuchaczom, których rodzice lub opiekunowie prawni znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z negatywnymi następstwami rozprzestrzeniania się COVID-19.

W ramach Funduszu przyznawane są stypendia na częściowe pokrycie czesnego, należnego w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki STO. Wnioski stypendialne będą przyjmowane do 30 czerwca 2021 r. Stypendia mogą zostać przyznane jako świadczenia miesięczne na okres od 1 do 8 miesięcy za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 r.

Kolejne posiedzenie Komisji zostało zaplanowane na 27 kwietnia na którym będą rozpatrywane wnioski, które wpłyną do 23 kwietnia br.

Archiwum wpisów: