Egzaminy: STO pisze do MEN

kwi 3, 2020

Treść listu Zarządu Głównego do ministra edukacji:

Szanowny Panie Ministrze, 

Pozostaje coraz mniej czasu do zaplanowanych na ten rok egzaminów. Uczniowie klas ósmych i ostatnich klas szkół ponadpodstawowych każdego dnia zadają sobie pytanie – czy i kiedy odbędą się egzaminy, do których przygotowywali się od wielu miesięcy. 

Każdy dzień, który nie przynosi odpowiedzi na to pytanie, potęguje stres i rozgoryczenie setek tysięcy uczniów. Dzieci i młodzież, które od kilku tygodni uczą się funkcjonowania w zupełnie nowej rzeczywistości – pozbawione bezpośredniego kontaktu z przyjaciółmi, obawiające się o zdrowie swoje i bliskich, skonfrontowane z możliwością utraty zatrudnienia przez rodziców – nie potrzebują kolejnych znaków zapytania. Zasługują na to, by wiedzieć dokładnie, czego się od nich oczekuje i na jakie wsparcie mogą liczyć. 

Rolą dorosłych jest zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa. W obecnej, szczególnej sytuacji, ta powinność nabiera szczególnego znaczenia. Tym bardziej nie widzimy powodów, by trzymać uczniów w niepewności – powinni niezwłocznie dowiedzieć się czy egzaminy się odbędą, a jeśli tak, to w jakim terminie i w jakiej formie. 

Uważamy, że w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie przemieszczania się i przebywania w większych zbiorowościach oraz mając na uwadze daleko idącą niepewność co do rozwoju sytuacji, egzamin ósmoklasisty powinien zostać w tym roku odwołany. Zarząd Główny STO zwraca się do Pana z wnioskiem o przygotowanie stosownych zmian w obowiązujących przepisach, tak by uczniowie klas ósmych mogli otrzymać świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a uczniowie niższych klas – świadectwa promocyjne – w terminie zaplanowanym w rozporządzeniu o organizacji roku szkolnego. Naszym zdaniem uczniowie powinni otrzymać  świadectwa w terminie, niezależnie od tego, czy do 26 czerwca uczniowie i nauczyciele wrócą do szkoły, czy zajęcia nadal będą prowadzone zdalnie.

Uwzględniając komplikacje, jakie może rodzić całkowita rezygnacja z przeprowadzenia egzaminu maturalnego, wnioskujemy także o przeprowadzenie matur w późniejszym terminie. O potencjalnym przesunięciu uczniowie powinni zostać poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem – naszym zdaniem egzamin nie może odbyć się wcześniej niż dwa miesiące po ogłoszeniu nowego harmonogramu egzaminów maturalnych.

Liczymy na to, że decyzja w sprawie tegorocznych egzaminów zostanie podjęta i przekazana do wiadomości uczniów możliwie szybko. W konfrontacji z nagłymi sytuacjami – takimi jak obecna epidemia – może niekiedy brakować urządzeń lub pieniędzy, ale nawet na chwilę nie może zabraknąć empatii. 

W imieniu Zarządu Głównego STO,

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Archiwum wpisów: