Do 30 września: dane do SIO i wnioski o dotacje

wrz 27, 2019

Prezesi Kół STO
Dyrektorzy Szkół STO

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych organ prowadzący szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, składa organowi dotującemu wniosek o udzielenie dotacji w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz przekazuje dane do systemu SIO według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Niezłożenie wniosku oraz nieprzekazanie danych do systemu SIO w powyższym terminie będzie skutkować nieotrzymaniem dotacji w 2020 r. z wyjątkiem zapisanym w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Biuro STO

Archiwum wpisów: