Bezpłatny warsztat (Warszawa): Jak uczyć o Konstytucji?

cze 7, 2019

W imieniu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, Pracowni Duży Pokój oraz Kooperatywy Trenerskiej zapraszamy nauczycielki i nauczycieli do udziału w warsztacie pt. „Jak ciekawie uczyć o Konstytucji?, który odbędzie się 14 czerwca 2019 r. w Dużym Pokoju (Warszawa, ul. Warecka 4/6) w godz. 09.00 – 16.00.

Uczestnicy i uczestniczki bezpłatnego, jednodniowego (7 godzin) warsztatu:

•poznają nowe scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze prawa i Konstytucji,

•ugruntują podstawową wiedzę o prawie i Konstytucji – tak, by móc pewnie przekazywać ją uczniom i uczennicom,

•poznają nowe sposoby i narzędzia pracy metodami aktywnymi, angażującymi uczniów i uczennice,

•pogłębią umiejętności tworzenia własnych scenariuszy zajęć.

Szkolenie poprowadzą Maciej Sopyło i Marcin Grudzień, doświadczeni trenerzy, współtwórcy marki Kooperatywa Trenerska. W warsztatach mogą brać udział nauczyciele i nauczycielki (osoby pracujące w zawodzie). Warunkiem udziału jest zadeklarowanie wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom i uczestniczkom przerwę kawową i poczęstunek w porze obiadu. Zgłoszenia są przyjmowanepod adresem:stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl do 10 czerwca 2019 r.

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy od 2010 r. działa na rzecz poszanowania zasad praworządności, ochrony praw człowieka i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z projektów Stowarzyszenia jest Tydzień Konstytucyjny, podczas którego prawnicy i prawniczki przeprowadzają zajęcia w szkołach w całej Polsce na temat bezpośredniego wpływu Konstytucji na życie każdego z nas.

Od 2016 r. w 6 edycjach Tygodnia Konstytucyjnego udział wzięło blisko 170 tys. uczniów i uczennic oraz 4 tys. prawników. Tydzień Konstytucyjny jest akcją ogólnopolską i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o Tygodniu Konstytucyjnym: http://stowarzyszenieholda.pl/projekty/tydzien-konstytucyjny/

Archiwum wpisów: