Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014

Szanowni Państwo,
Nauczyciele i Pracownicy szkół,
Członkowie i Przyjaciele STO,

Witam Państwa serdecznie u progu nowego roku szkolnego. Tegoroczny
wrzesień będzie wyjątkowy, ponieważ w wielu środowiskach Społecznego Towarzystwa Oświatowego rozpoczynają się obchody jubileuszu 25-lecia działalności najstarszych szkół STO. Takie chwile skłaniają do wspomnień i do podsumowań. Możemy być dumni – nie zmarnowaliśmy tych lat. Nasze szkoły od ćwierćwiecza wcielają w życie zasady nowoczesnej edukacji. To dzięki nim STO wpisało się trwale w krajobraz polskiej oświaty, zaznaczając swoją odrębność, własny styl i zdobywając doskonałą renomę.

Wspominanie początków działalności i podziękowania dla założycieli powinny jednak stanowić tylko dodatek do tego, co dziś jest naszym głównym celem i ma być naszym atutem: spójność rezultatów pracy szkoły z wymaganiami współczesnego świata. Jak to osiągnąć? Odpowiedź STO jest równie prosta co zawiła – należy wychować człowieka, który sam się potrafi odnaleźć wśród wielu trudnych i nieznanych wcześniej problemów. Droga do tego wiedzie – w co mocno wierzę – przez dobrą szkołę , która młodych ludzi wyposaża w stosowną wiedzę, odwagę myśli i samodzielność, ale też w umiejętność współdziałania z innymi oraz poczucie odpowiedzialności za otaczający świat.

Jak wiele twórczego wysiłku wymaga to zadanie, wiedzą ci, którzy na co dzień działają w STO. Ideowość i zapał towarzyszące założycielom naszych szkół potrzebne są także i dziś.

Nauczycielom i dyrektorom życzę w roku szkolnym 2014/2015 wielu satysfakcji i sukcesów wychowawczych, a wszystkim Państwu – radości ze wspólnej pracy.

Anna Okońska-Walkowicz, prezes STO,
wraz z członkami Zarządu Głównego