Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2018

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim pracownikom szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego wiele satysfakcji w codziennej pracy z uczniami i dla uczniów, w partnerstwie z ich rodzicami.

Dzieciom i młodzieży życzymy, jak zawsze, radości z przyswajania wiedzy o świecie w przyjaznej atmosferze i w otoczeniu pomocnych osób.

Naszym środowiskom skupionym w kołach STO życzymy, aby – kierując się poczuciem misji nierozłącznie związanym z ideą Społecznego Towarzystwa Oświatowego – rozwijały aktywność społeczną opartą na wzajemnym zaufaniu i obywatelskiej odpowiedzialności za edukację.
 

Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
wraz z członkami Zarządu Głównego STO