Życzenia na zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Drodzy Uczniowie,
Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy szkół,
Rodzice uczniów, Członkowie kół i Przyjaciele 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego,

w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/18 składam Państwu podziękowania za naukę, pracę i działalność w ciągu minionych dziesięciu miesięcy. Był to czas przystosowywania szkół do zmian związanych z reformą oświaty. Społeczne Towarzystwo Oświatowe pokazało, że nawet w tak trudnej sytuacji, gdy trzeba podejmować decyzje organizacyjne i ze specjalną uwagą układać program nauki, nasze szkoły potrafią działać skutecznie, chroniąc ideowe wartości i mając na względzie przede wszystkim potrzeby uczniów. Dzięki dyrektorom i nauczycielom oraz zarządom kół nasze szkoły odnotowały wiele sukcesów i zorganizowały mnóstwo przedsięwzięć edukacyjnych. Dla uczniów był to rok licznych osiągnięć, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych.

Witalność i energia Społecznego Towarzystwa Oświatowego uwidoczniły się podczas obchodów jubileuszu 30-lecia STO, które odbywały się w różnych formach artystycznych przez cały rok we wszystkich naszych szkołach i środowiskach. Wspólne obchody miały miejsce w Warszawie pod hasłem „30 lat STO – transformacja/integracja/rozwój”, zawierającym esencję naszej działalności.

W listopadzie 2017 r. odbyła się otwierająca obchody uroczysta GALA, a następnie XXIII Konferencja Programowa STO, poświęcona dokonaniom Towarzystwa oraz jego celom w przyszłości. W kwietniu 2018 r. odbyła się dwudniowa impreza pn. INTEGRACJA STO. Podczas Gali Talentów podziwialiśmy największe talenty artystyczne naszych uczniów i uczennic – w zakresie muzyki, tańca, choreografii, występów wokalnych i teatru. W Centrum Nauki Kopernik odsłoniliśmy sponsorowany przez STO eksponat „Idealna (a)symetria”, który pozostał w CNK jako piękna pamiątka naszego Jubileuszu.

Warto też wspomnieć o publikacji w dzienniku „Rzeczpospolita” (17.11.2017 r.) obszernego dodatku poświęconego Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu; przedstawiono w nim szkoły STO dzisiaj – jakie są, co im przyświeca ideowo, co je odróżnia, jak radzą sobie na co dzień.

Dziękuję Państwu raz jeszcze za to, że w ciągu ostatniego roku szkolnego – tak pełnego wydarzeń i wyzwań – nie ustawaliście w staraniach o to, co najważniejsze: wychowywanie uczniów w świecie wartości, doskonalenie programu i metod STO, atrakcyjność szkolnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Uczniom szkół STO z całego serca dziękuję za całoroczną naukę i gratuluję zakończenia kolejnej klasy. Życzę wam wspaniałych wakacji, podczas których odpoczynek będzie połączony z aktywnością: odkrywaniem niezwykłości świata, bogactwa przyrody, różnorodności kultur, a także zdobywaniem nowych sprawności. Uczenie odbywa się wszędzie, nie tylko w szkole. Przywieźcie z wakacji mnóstwo ciekawych wspomnień!

Do zobaczenia we wrześniu!

Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
wraz z członkami Zarządu Głównego STO

Czerwiec 2018 r.