Złota Odznaka STO dla prezydenta Gdańska

Wczoraj, 12 listopada, z okazji 25 lat gdańskich szkół STO, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz otrzymał Złotą Odznakę Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Wyróżnienie wręczała Jolanta Truszewska, Wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele gdańskiego środowiska Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które wnioskowało o przyznanie wyróżnienia dla Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska. Złota Odznaka STO przyznawana jest za szczególne zasługi dla STO w zakresie wspierania inicjatyw społecznych mających na celu wzbogacanie możliwości wychowania i edukacji dzieci i młodzieży. Prezydent Paweł Adamowicz aktywnie wspiera środowisko STO, a także docenia jego rolę w kształtowaniu gdańskiej edukacji.