Opinie i stanowiska STO

 

Do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

w sprawie projektu do ustawy o finansowaniu oświaty.

20 czerwca 2017 r.

 

Do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

w sprawie projektu rozporządzenia MEN dotyczącego podstawy programowej kształcenia ogólnego.

30 stycznia 2017 r.

 

Do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

30 marca 2016 r.

 

Do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

List otwarty STO w sprawie zapowiadanej likwidacji gimnazjów

10 grudnia 2015 r.

 

Do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

List otwarty STO w sprawie zapowiadanej likwidacji gimnazjów

10 grudnia 2015 r.

 

Do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

30 paźdzernika 2012 r.

 

Do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas

uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego.

29 paźdzernika 2012 r.