Zbigniew Walicki

Zbigniew Walickiczłonek Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Właściciel firmy komputerowej (obecnie prowadzi kilka salonów Komputronik), ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych. Ukończył studia z zakresu marketingu i zarządzania oraz bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Działa w SKT nr 14 STO w Augustowie (od roku 2011 członek Zarządu, a od roku 2014 – Prezes), kierując się pasją społeczną i dbałością o edukację.

Interesuje się nowoczesnymi technologiami. Jako społecznik angażuje się w przedsięwzięcia na rzecz swojego miasta, Augustowa, oraz oświaty niepublicznej.