Raciąż: Zakończenie roku szkolnego słuchaczy z kierunków terapeuta zajęciowy i technik turystyki wiejskiej w Publicznej Szkole Policealnej

Grupa słuchaczy rozpoczynająca dwa lata temu edukację w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu marzyła o poprawie swojej sytuacji na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy i zdobyciu kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia w wymarzonym zawodzie. Posiadanie wykształcenia średniego nie wystarczało jednak, by marzenia stały się rzeczywistością. Należało więc wyruszyć w dalszą drogę, wybrać taką ścieżkę, która doprowadziłaby do wcześniej wytyczonego celu – satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy zapewniającej odpowiedni standard życia. Osoby, które nie tylko wybrały swoją ścieżkę, ale na nią wkroczyły i mimo przeciwności losu i chwilowych przeszkód konsekwentnie nią wędrowały mogą dziś, po dwóch latach powiedzieć, że ich marzenie spełniło się – uzyskali świadectwa ukończenia szkoły policealnej.

Absolwenci technika turystyki wiejskiej i terapeuty zajęciowego mają już za sobą zdany egzamin pisemny (teoretyczny) przeprowadzony w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu w formie elektronicznej, który poszedł im bardzo dobrze. W czerwcu przystąpili także do praktycznego, państwowego egzaminu z kwalifikacji Z.9. (Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej) oraz T.7. (Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich) i T.8. (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego). Pozostaje już tylko czekać na wyniki egzaminu praktycznego, które będą znane pod koniec sierpnia.

Słuchacze uczęszczający na kierunek terapeuta zajęciowy w toku edukacji nauczyli się właściwego komunikowania z podopiecznymi, rozpoznawania, diagnozowania ich potrzeb, problemów i możliwości, analizowania dokumentacji medycznej, prowadzenia obserwacji terapeutycznej, diagnozowania stanu funkcjonowania podopiecznych w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. Potrafią zmotywować podopiecznego do rozwijania zainteresowań, planować indywidualną i grupową terapię zajęciową, sporządzać indywidualny plan terapii, dobierać formy, metody, techniki terapii zajęciowej, środki i pomoce dydaktyczne, opracowywać scenariusze do zajęć, a przede wszystkim samodzielnie prowadzić terapię zajęciową.

Dwa lata edukacji upłynęły bardzo szybko i wypełnione były mnóstwem ciekawych wydarzeń, wyjazdów edukacyjnych i szkoleniowych, między innymi do warsztatów terapii zajęciowej w Płocku i Płońsku, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku oraz na basen w ramach realizacji podstawy programowej z zajęć wychowania fizycznego. Słuchacze uczęszczający na kierunek terapeuta zajęciowy dwukrotnie odwiedzili Bar Mleczny prowadzony przez osoby niepełnosprawne, uczestniczyli w zajęciach z choreoterapii, pierwszej pomocy oraz kinezyterapii. Te ostatnie odbyły się w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, pod kierunkiem pani Doroty Stefańskiej.

 Były także praktyki w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kraszewie – Czubakach. Umożliwiły one słuchaczom poznanie specyfiki pracy w instytucji sprawującej opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, chorymi i niesamodzielnymi. Dzisiejsi absolwenci na własnym przykładzie przekonali się na czym polega praca terapeuty zajęciowego, jego obowiązki i wynikającą z nich odpowiedzialność zawodowa. Ta wiedza z pewnością zaprocentuje w przyszłości!

Współpraca Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu z Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kraszewie - Czubakach, jednym z najlepszych ośrodków opieki długoterminowej w kraju, dysponującym świetną bazą lokalową, specjalistycznym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą cechującą się wyrozumiałością i życzliwym podejściem do pacjenta sprawiła, że absolwenci z kierunku terapeuta zajęciowy są doskonale przygotowani do przyszłej pracy, dzięki czemu w sposób właściwy będą wykonywać obowiązki zawodowe, a zdobyte w trakcie nauki w szkole zdolności i umiejętności takie jak: praca w zespole, komunikatywność, otwartość na potrzeby drugiego człowieka, ułatwią im profesjonalne pomaganie osobom chorym i niepełnosprawnym i  zaspokajanie ich podstawowych potrzeb życiowych.

W trakcie edukacji w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu bardzo dużo nauczyli się także absolwenci z kierunku technik turystyki wiejskiej. W dwuletnim cyklu kształcenia rozwijali i zdobywali cenne umiejętności w wielu dziedzinach, które z pewnością zostaną wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

W zakresie kwalifikacji T.7 (Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich) potrafią klasyfikować  imprezy i usługi turystyczne, opracowywać ich programy, dobierać usługodawców, kalkulować koszty, sporządzać potrzebną dokumentację oraz dokonywać rozliczeń finansowych.

W zakresie kwalifikacji T.8 (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego) nauczyli się przystosowywać gospodarstwo do działalności agroturystycznej, dobierać wyposażenie bazy do prowadzenia usług noclegowych, żywieniowych i towarzyszących, obliczać opłacalność działalności turystycznej, dostosowywać produkcję rolniczą do potrzeb klientów, układać jadłospisy z uwzględnieniem potraw regionalnych i przetworów własnej produkcji, przygotowywać posiłki przestrzegając zasad racjonalnego żywienia oraz bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności.

Wyjazd szkoleniowo – edukacyjny do Szwecji był dla słuchaczy turystyki wiejskiej bardzo ciekawą formą zaliczenia części praktyk zawodowych umożliwiającą poznanie specyfiki pracy w biurze podróży. Na własnym przykładzie przekonali się oni, na czym polega praca przewodnika turystycznego podczas organizacji wycieczek krajowych i zagranicznych. Wielu z nich po raz pierwszy miało okazję wyjechać za granicę, obejrzeć odległy zakątek świata pogłębiając przy tym wiedzę z turystyki wiejskiej. Zapoznano ich także z tajnikami pracy pilota turystycznego, jego obowiązkami i odpowiedzialnością.

Ważną umiejętnością zdobytą w trakcie nauki w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu jest zdolność posługiwania się zawodowym językiem obcym w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym realizację zadań zawodowych, a co za tym idzie ułatwiającym znalezienie zatrudnienia poza granicami kraju. Absolwenci turystyki wiejskiej i terapeuty zajęciowego  bez trudu interpretują wypowiedzi pisemne oraz korzystają z obcojęzycznych źródeł informacji. To umiejętności nie do przecenienia w dzisiejszym świecie, gdyż dzięki otwarciu granic staliśmy się obywatelami Europy. Kończąc szkołę w zawodzie technik turystyki wiejskiej zdobyli również uprawnienia do prowadzenia gospodarstw rolnych, działalności agroturystycznej oraz pozyskiwania środków  z funduszów Unii Europejskiej na prowadzenie działalności rolniczej. Mamy nadzieję, że wszelkie związane z tym plany uda im się w krótkim czasie zrealizować!

30 czerwca 2017 roku absolwenci Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu z kierunków: technik turystyki wiejskiej i terapeuta zajęciowy mieli swoje święto - otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość odbyła się o godzinie 18.00 w Karczmie Retro w Kraszewie - Gaczułtach. Dla byłych słuchaczy, którzy po dwóch latach nauki, pełnych wielu wyrzeczeń otrzymali wymarzone i długo oczekiwane świadectwa ukończenia szkoły policealnej był to niezwykły, zapadający w pamięć dzień.

Impreza była pięknym zwieńczeniem pracy pedagogów, dyrekcji, a przede wszystkim słuchaczy, którym mimo wielu przeszkód i trudności wynikających z konieczności godzenia życia prywatnego, zawodowego i rodzinnego z życiem szkolnym udało się dotrzeć do mety i utwierdzić w przekonaniu, że marzenia się spełniają. Nie było to jednak łatwe. Trzeba nie bać się marzyć, stawiać sobie realne cele i uporczywie dążyć do ich realizacji, a wtedy wszystko się uda.

W uroczystości uczestniczyli: dyrektor Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu, pan Andrzej Nizielski, wicedyrektor, pan Krzysztof Kuskowski, kierownik szkolenia praktycznego, pan Łukasz Palmowski oraz nauczyciele wykładający na wspomnianych kierunkach kształcenia: pan Daniel Kolczyński, pani Marzena Szczechowicz, pani Hanna Szałkowska, pani Marta Samoraj, pani Mirosława Klinger i pani Maja Szcześniewska

Swoją obecnością na uroczystości zakończenia roku zaszczycili wszystkich również:  przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego, pan Jan Mączewski, dyrektor do spraw kontraktów z NFZ z Centrum Medycznego Grupa Zdrowie w Kraszewie – Czubakach, pan Bogdan Kołodziejczyk oraz sekretarz Społecznego Towarzystwa Oświatowego, pan Jarosław Pietrzak.

Okazja była szczególna o czym świadczyły piękne, wzruszające, zmuszające do refleksji nad przyszłością przemówienia zaproszonych gości. Zgodnie z tradycją spotkanie rozpoczął dyrektor, pan  Andrzej Nizielski gratulując grupie absolwentów ukończenia szkoły i osiągnięcia godnych pozazdroszczenia bardzo dobrych wyników kształcenia.

Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego, pan Jan Mączewski. W swoim wystąpieniu pochwalił dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego za założenie i kreatywne zarządzanie nieustannie rozwijającą się placówką oświatową otwartą na potrzeby lokalnego środowiska. Nie ukrywał, że od samego początku pomagał przy utworzeniu szkoły, w której do dnia dzisiejszego panuje miła atmosfera, dzięki czemu proces edukacji uczniów i słuchaczy przebiega szybciej, a osoby nie mogące sobie poradzić w szkołach masowych znajdują w niej swoje miejsce na ziemi. Przewodniczący podkreślił, że Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu powinien dalej istnieć. Wspomniał także, że Publiczna Szkoła Policealna wchodząca w jego skład proponuje swoim słuchaczom kierunki rynkowe, czyli takie po których ukończeniu można znaleźć zatrudnienie na lokalnym, krajowym i zagranicznym rynku pracy. Zwracając się do uczestników uroczystości, pan Jan Mączewski zaznaczył, że absolwenci kierunków medycznych są w dzisiejszych czasach niezwykle potrzebni ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Zwrócił również uwagę na poprawę sytuacji na krajowym rynku  pracy, podkreślając, że coraz więcej osób znajduje zatrudnienie. Wyraził przy tym nadzieję, że młodzi ludzie po zdobyciu wykształcenia w naszym kraju już wkrótce nie będą wyjeżdżać za granicę w celu poprawy swojej sytuacji ekonomicznej, co nigdy nie powinno mieć miejsca.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie dyrektora do spraw kontraktów z NFZ  z Centrum Medycznego Grupa Zdrowie, pana Bogdana Kołodziejczyka. W swoim przemówieniu podkreślił on, że zakład w którym pracuje nieustannie się rozwija, czego efektem jest powstawanie nowych miejsc pracy dla specjalistów. Poinformował, że wkrótce na terenie Centrum Medycznego Grupa Zdrowie powstanie przedszkole dla dzieci pracowników. Na zakończenie zachęcił także zgromadzonych do kontynuowania edukacji na kierunkach medycznych. Przyznał, że już od dłuższego czasu systematycznie spada liczba pielęgniarek, gdyż starsze odchodzą na emeryturę, a młodsze wyjeżdżają za granicę licząc na lepsze wynagrodzenie. Zapewnił absolwentów, że w związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa w XXI wieku systematycznie wzrastać będzie zapotrzebowanie na pracowników służby zdrowia, którzy bez trudu znajdować będą zatrudnienie.

Dyrektor, pan Andrzej Nizielski wręczył panu dyrektorowi Bogdanowi Kołodziejczykowi pamiątkowy dyplom za umożliwienie odbycia praktyki zawodowej słuchaczom kształcącym się na kierunkach: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i opiekunka dziecięca. Była to forma podziękowania za wsparcie pracowników Centrum Medycznego Grupa Zdrowie w rozwiązywaniu trudnych problemów i dzielenie się bogatą wiedzą teoretyczną i praktyczną.

Dalszych sukcesów życzył swoim absolwentom także wicedyrektor, pan Krzysztof Kuskowski zaznaczając, że ich osiąganie powinno być prawdziwą przyjemnością, fascynującą drogą, a nie żmudnym procesem wiążącym się z wieloma wyrzeczeniami. Odczytany przez niego dezyderat, fragment tekstu z 1692 roku zamieszczonego w starym kościele św. Pawła w Baltimore zawierał piękne wskazówki na dalsze życie:

Niech Twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany będą dla Ciebie źródłem radości. Wykonuj swoją pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna, ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawał uczucia, ani nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co Ci lata doradzają z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości.

W imieniu dyrekcji, wiele ciepłych, pięknych słów skierowała do swoich wychowanków, opiekunka kierunku technik turystyki wiejskiej, pani Marta Samoraj. Zwracając się do nich powiedziała:

Drodzy Absolwenci! Pragniemy życzyć wszystkim wyruszającym w kolejny etap życiowej wędrówki, aby nigdy nie zwątpili w swoje umiejętności, aby prawda i piękno były wyznacznikami ich drogi, aby nie bali się miłości i umieli czerpać z życia wszystko, co najlepsze. Wierzymy, że świetne przygotowanie praktyczne oraz wiedza teoretyczna zdobyta w naszej szkole pomoże Państwu rozwijać swoje umiejętności w nowo zdobytym zawodzie, a wiedza o Państwa sukcesie tchnie wiarę w innych, że jest on możliwy i dostępny dla wszystkich, że jest powodem do dumy, że inspiruje do dalszego rozwoju.  Powodzenia

Życzenia wszystkim słuchaczom kończącym naukę na kierunku terapeuta zajęciowy złożyła również opiekunka semestru, pani Hanna Szałkowska zachęcając absolwentów do kontynuowania procesu kształcenia i realizowania własnych, nawet najbardziej skrytych marzeń. Zwracając się do nich powiedziała:

Mieliśmy zaszczyt towarzyszyć wszystkim w tej trudnej i pełnej wyzwań drodze. Prócz radości i dumy czują Państwo zapewne niepokój, zastanawiając się, jak potoczą się Państwa dalsze losy, co przyniesie przyszłość. Zapewne walkę o wymarzoną pracę, stworzenie własnego miejsca na ziemi. Pamiętajcie! Warto pozostać uczniem/słuchaczem przez całe życie. Głód wiedzy, chęć doświadczania, ciekawość sprawiają, że wciąż się rozwijamy, zmieniamy. Nie egzystujemy, ale naprawdę żyjemy. I właśnie tego Państwu, naszym kochanym słuchaczom dziś życzymy – młodzieńczej pasji poznawania świata, która nigdy się nie wypali. Uczcie się wciąż, by podejmować mądre decyzje. Życzymy Państwu więc mądrze wytyczonych celów. Z jednej strony na miarę Państwa  możliwości, z drugiej – o krok dalej. Nie można bać się marzeń. One dodają sił, motywują do działania, zachęcają do przekraczania własnych ograniczeń. Głęboko wierzymy, że wszystko się Państwu uda.

Dziękujemy za dwa lata spędzone razem. Wszystkie chwile i wspomnienia  związane z Państwem zostaną nam w pamięci na długo. Zapisali się Państwo w historii Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu, a ona w historii Państwa życia. To co wspólnie osiągnęliśmy nie było rzeczą łatwą, bo terapeuta zajęciowy to kierunek dzienny, pionierski, gdyż nigdy wcześniej w niespełna dwudziestopięcioletniej historii naszej szkoły nie wykształciliśmy żadnej innej grupy terapeutów zajęciowych. Jest to wiec nasz wspólny sukces, dyrekcji i rady pedagogicznej oraz Państwa, zdeterminowanych absolwentów Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu.

W tym niezwykłym dniu życzymy także, aby przyszła praca była dla Państwa nie tylko formą spełnienia ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele radości i nieustającą satysfakcję. Życzymy powodzenia, sukcesów i wiary we własny siły. Niech zaczynające się wakacje będą wspaniałym wypoczynkiem, a każdy dzień wita Państwa słońcem i pogodą. Powodzenia!

W uroczystości rozdania dyplomów nie mógł uczestniczyć Burmistrz Miasta Raciąż, pan Mariusz Godlewski. List napisany przez niego do absolwentów odczytał oficjalnie dyrektor, pan Andrzej Nizielski. Zgromadzeni usłyszeli między innymi:

Kolejny rok absolwentów opuszcza mury szkoły, która wykształciła przez lata swojego istnienia wielu wspaniałych ludzi. Serdecznie gratuluję absolwentom o specjalnościach technik turystyki wiejskiej, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i opiekun medyczny osiągniętych wyników. Zdobyta wiedza będzie procentowała w dalszym życiu zawodowym i prywatnym. Okres nauki w Państwa szkole to czas, kiedy można czerpać bezpośrednią wiedzę od wspaniałych pedagogów. Szkoła daje możliwość indywidualnego podejścia do słuchacza i zapewnia dobrą relację pomiędzy uczniami a nauczycielami. Wszystkim absolwentom nauczycielom oraz osobom zatrudnionym e szkole życzę dalszych sukcesów zawodowych i prywatnych. 

W trakcie uroczystego zakończenia roku kadra pedagogiczna wykładająca na kierunkach terapeuta zajęciowy i technik turystyki wiejskiej otrzymała z rąk dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego książki autorstwa pani Katarzyny Maludy pt. „Podwójne życie Nawojki”. Absolwenci turystyki wiejskiej pełni uznania dla pracy nauczycieli ofiarowali im kwiaty, a słowa podziękowania skierował do nich, pan Adam Jeziak.

Oryginalnością wyróżnili się także przyszli terapeuci zajęciowi. Podarowali oni swoim pedagogom i dyrekcji upominki – porcelanowe figurki. Piękne, wzruszające przemówienie wygłosiła w imieniu słuchaczy, pani Katarzyna Wieczorek dziękując dyrekcji i nauczycielom za życzliwość, zrozumienie, wsparcie oraz motywowanie ich do nauki:

Dzisiejszy dzień bez wątpienia można nazwać największym sukcesem i osiągnięciem Naszego dotychczasowego życia. Wiadomo, zdarzały się porażki, zwątpienia, momenty załamań i smutku. Ale dopiero teraz zaczynamy prawdziwe życie – życie pełne praw i obowiązków, pełne trudu i odpowiedzialności, ale jednocześnie zawierające w sobie dużo więcej satysfakcji z osiągniętych zamierzeń i dążeń. Satysfakcji tym większej, im trudniejsze będą stawiane przed nami obowiązki. My, słuchacze stający się absolwentami Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu chcieliśmy szczególnie podziękować dyrekcji, kierownikowi szkolenia praktycznego, opiekunom, wykładowcom, radzie pedagogicznej oraz wszystkim pracownikom szkoły i wielu innym osobom za wsparcie jakiego nam udzielili, bez niego bowiem nie moglibyśmy cieszyć się dzisiejszym sukcesem. Drodzy wykładowcy! Gdyby nie Wasza cierpliwość, spokój, niejednokrotne poświecenie własnego czasu, wiara w nasze siły, nie udałoby nam się osiągnąć tego, co teraz mamy. Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze nasze zachowanie świadczyło o wdzięczności, jaką chcemy dziś wyrazić, ale z całego serca doceniamy wysiłek, który włożyliście w naszą edukację. Dziękujemy za okazaną serdeczność, pomocną dłoń, za zainteresowanie, za rzetelne przygotowanie do egzaminu, za przekazywanie wartości niezbędnych w dalszym życiu, a przede wszystkim za wyrozumiałość, mobilizację, która często gdzieś znikała w nieznanych nikomu okolicznościach. Dziękujemy za wszystko czego się tu nauczyliśmy.

Źródłem wielu emocji i nieukrywanych wzruszeń było uroczyste wręczenie świadectw i nagród. Każdy z absolwentów otrzymał prezentację multimedialną o szkole zawierającą zdjęcia z minionych wydarzeń. Osoby z najlepszymi wynikami w nauce mogły liczyć na dodatkową nagrodę rzeczową – pendrive z audiobookiem, co jest kolejnym dowodem na nowoczesność Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego STO w Raciążu.

Po części oficjalnej dla zaproszonych gości, dyrekcji, kadry pedagogicznej oraz słuchaczy przygotowany był smaczny poczęstunek. Można było miło spędzić czas w gronie znajomych, wymienić się życiowymi doświadczeniami oraz porozmawiać o planach na przyszłość. Absolwenci świetnie bawili się na parkiecie tańcząc w rytm znanych przebojów. Muzykę zapewnił DJ, pan Konrad Nowakowski.

Podczas uroczystości panowała podniosła atmosfera, co było bardzo miłym zaskoczeniem dla samych absolwentów, którzy nie mogli uwierzyć, że już nastąpił koniec kolejnego, a zarazem tak bardzo ważnego etapu w ich dotychczasowym życiu. Każdy z nich na stałe zapisał się w historii szkoły, współtworzył ją zostawiając kawałek siebie, fragment własnej biografii, swoje przyjaźnie oraz sympatie, marzenia i tęsknoty, radość sukcesów oraz wielkie, naprawdę wielkie emocje. Być może po latach z „łezką w oku” wspominać będą tych, którzy zachęcali ich do zgłębiania nieprzebranej księgi wiedzy: dyrekcję, troskliwych nauczycieli, opiekunów oraz swoich przyjaciół i kolegów ze szkolnej ławy.   

Bardzo dobre wyniki egzaminów teoretycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród absolwentów Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu z kierunków: terapeuta zajęciowy i technik turystyki wiejskiej są najlepszym dowodem na to, że model nauczania stawiający na pierwszym miejscu słuchacza i jego potrzeby jest wyborem słusznym. Nowatorski program nauczania, nauka języka obcego, bezpłatne korzystanie z Internetu, pracownie komputerowe przystosowane do multimedialnych zastosowań, sale wyposażone w tablice interaktywne oraz wykwalifikowana kadra zachęcająca do samodzielnego myślenia i zdobywania wiedzy, a jednocześnie zwracająca uwagę na problemy swoich wychowanków i starająca się zapewnić im, jak największe poczucie bezpieczeństwa, to kolejne atuty szkoły. Ogromne znaczenie miała wszechstronna wiedza, doświadczenie i umiejętności nauczycieli, którzy mimo wielu obowiązków potrafili znaleźć czas na rozmowę ze swoimi słuchaczami i wyjaśnianie im niezrozumiałych kwestii. Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje wszystkim pedagogom i ma nadzieję na dalszą, równie owocną współpracę w przyszłości.

Wszystkim absolwentom gratulujemy bardzo dobrych ocen, a nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalizm. Życzymy kolejnych owocnych lat pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach przyszłych uczniów i słuchaczy oraz była źródłem osobistej satysfakcji, a na Waszych twarzach zawsze gościł uśmiech, a w sercu zadowolenie i radość.

Serdecznie dziękujemy  za owocną współpracę, panu dyrektorowi Poradni Rodzinnej Grupa Zdrowie, doktorowi Arkadiuszowi Chmielińskiemu, pani kierownik Monice Stępińskiej, a także pozostałym pracownikom zakładu. Jesteśmy pod ogromnym, pozytywnym wrażeniem Państwa zaangażowania w wykonywane obowiązki, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki w nauce naszych absolwentów.

Na koniec pragniemy zamieścić życzenia dla wszystkich koleżanek i kolegów jednej z absolwentek kierunku terapeuta zajęciowy, pani Katarzyny Wieczorek:

Na koniec chciałabym złożyć życzenia swoim koleżankom i kolegom, aby potrafili Cieszyc się sukcesami, wyciągali wnioski z porażek, gdyż nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Nie pozwólmy jednak też na to, by zawładnął nami tylko świat pracy. W końcu nie samą pracą człowiek żyje. Wypełniając swoje powinności pamiętajmy o rozrywce, zabawie, które także są niezbędne i bez których można popaść tylko w rutynę i nudę. Zwracam się do moich koleżanek i kolegów. Korzystajcie z życia, weźcie z niego tyle, ile tylko zdołacie, cieszcie się ze wszystkiego, co tylko może dać Wam odrobinę radości, co pozwoli Wam urozmaicić codzienność. Życzę Wam szczęścia radości i osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów. Wierzę, że każdemu z Was się powiedzie i nikt nie pożałuje nigdy obranej drogi w życiu, bo ludzie którzy osiągają coś na tym świecie, to ci którzy nie znajdują sprzyjających warunków do działania, ale sami je tworzą.

Publiczną Szkołę Policealna w Raciążu ukończyło 20 absolwentów w zawodzie terapeuta zajęciowy oraz 35 w zawodzie technik turystyki wiejskiej.