XXIV Konferencja Programowa STO w Szczecinie

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w XXIV Konferencji Programowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 26-28 października 2018 roku. Temat tegorocznej konferencji brzmi: „STO dla niepodległej i demokratycznej RP”.

Organizatorzy konferencji proponują uczestnikom skupienie się na problematyce kształcenia obywatelskiego, wpajania uczniom wartości ideowych, rozbudzania motywacji i zaangażowania. Zastanowimy się wspólnie zarówno nad treścią, jak i metodami edukacji i wychowania w tym zakresie. Wykład inauguracyjny pt. „Kształcenie obywatelskie w polskiej szkole 1918-2018” wprowadzi uczestników w złożoność problematyki. Przypomnimy następnie niemały dorobek STO w dziedzinie edukacji obywatelskiej, postaramy się sformułować obecne wyzwania i zadania dla STO.

Otwarcie Konferencji odbędzie się w siedzibie Teatru Lalek „Pleciuga”. Zakwaterowanie uczestników przybyłych spoza Szczecina przewidziane jest w hotelu  Radisson Blu Hotel, Plac Rodła 10.

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy drogą elektroniczną. Na internetowej stronie konferencji www.konferencjasto.pl został umieszczony formularz, który należy wypełnić. Prosimy nie wysyłać zgłoszeń pocztą. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą do dnia  15 września br

Wpłata za pobyt jednej osoby w pokoju 2-osobowym (wraz z wszystkimi posiłkami) w hotelu Radisson Blu wynosi 750,00 zł. Faktyczny koszt pobytu jednego uczestnika jest wyższy (920,00 zł), jednak Zarząd Główny STO – by ułatwić Państwu udział w konferencji – podjął decyzję o dofinansowaniu pobytu dwóch uczestników z każdego koła STO (kwotą 170,00 zł dla każdego z nich).

Zależy nam na pogłębianiu więzi środowisk Towarzystwa oraz na wspieraniu Państwa działalności prowadzonej zgodnie z naszą misją i tradycją, ze świadomością stale nowych wyzwań. Zachęcamy do uczestniczenia w konferencji i do wykorzystania jej jako miejsca twórczej wymiany myśli i dobrych praktyk.

Do zobaczenia w Szczecinie!

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
Zarząd Koła nr 7 STO, Dyrekcja SSP nr 1 im. Noblistów Polskich STO w Szczecinie