XXIV Konferencja Programowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie, 26-28 października 2018 r.

Szanowni Państwo,

przesyłamy program XXIV Konferencji Programowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 26-28 października 2018 r. Konferencję organizują: Zarząd Główny STO, Zarząd Koła nr 7 STO oraz Dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich STO im. Noblistów Polskich STO w Szczecinie. Inauguracja konferencji odbędzie się w siedzibie Teatru Lalek „Pleciuga”.

Tytuł konferencji brzmi: „STO dla niepodległej i demokratycznej RP”, w związku z czym wykłady i inne wystąpienia podczas konferencji będą koncentrować się wokół zagadnień takich jak treść kształcenia obywatelskiego, postawy ideowe, zaangażowanie, motywacja, a także zadania i wyzwania dla STO w tych zakresach. Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. Małgorzata Machałek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizatorzy Konferencji Programowej mają zamiar zaprosić Państwa na koncert do Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, a także na wizytę studyjną do szkoły oraz zwiedzanie miasta.

Niebawem otrzymają Państwo informacje dotyczące kosztów oraz warunków rejestracji.

Do zobaczenia w Szczecinie!

 

Zarząd Samodzielnego Koła  Zarząd Główny 

Terenowego nr 7 STO w Szczecinie Społecznego Towarzystwa Oświatowego