XXI Konferencja Programowa Prezesów Kół i Dyrektorów szkół STO w Częstochowie

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XXI Konferencji Programowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 27-29 listopada 2015 roku. Temat konferencji „Budowanie nowoczesnej strategii Społecznego Towarzystwa Oświatowego” kieruje naszą refleksję w przyszłość, ku wspólnemu działaniu.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe, podobnie jak każda z jego szkół, nie jest dziełem skończonym. Zmieniające się otoczenie stwarza nowe potrzeby, a dynamiczne zmiany społeczne i środowiskowe dyktują naszemu Towarzystwu nowe wyzwania. 

W tym roku spróbujemy zastanowić się wspólnie, jak określić rolę STO na tle całego polskiego życia społecznego. Nasza misja i przesłanie wynikające z Deklaracji Programowej pozostają niezmiennie aktualne, ale czy obecnie – tak jak przed laty – znajdujemy się w awangardzie zmian? Czy jesteśmy nowocześni? Co zresztą znaczy dzisiaj „nowoczesność”? Czy chcemy być „nowocześni”? Czy chcemy budować swoją markę opierając się na zadeklarowanych i zapisanych wartościach? W jakim stopniu wartość marki STO zależy od dopasowania się do oczekiwań rodziców, a w jakim od wdrażania oryginalnych, autorskich rozwiązań?

Odpowiedzi na te i inne pytania wynikają z potrzeby wytyczenia dla STO wyraźnej drogi rozwoju na najbliższe lata 2016-2022 oraz potrzeby integrowania całego środowiska wokół wspólnie uzgodnionych celów. Mamy nadzieję na ciekawą wymianę myśli i nie mniej ciekawe, budujące wnioski.

Program XXI Konferencji Programowej obejmuje problematykę merytoryczną (wykłady, warsztaty, dyskusja panelowa i w grupach) oraz zapoznanie się z dorobkiem dwóch szkół z Częstochowy: Zespołu Szkół Społecznych nr 1 STO oraz Społecznego Gimnazjum nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO i I Społecznego Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta STO; przewidziane jest także zwiedzanie Sanktuarium na Jasnej Górze. Program konferencji przesyłamy w załączeniu.

XXI Konferencję Programową Społecznego Towarzystwa Oświatowego organizuje Samodzielne Koło Terenowe nr 188 STO w Częstochowie wraz z Zarządem Głównym STO. Nie wyobrażamy sobie, że na konferencji mogłoby zabraknąć reprezentacji Państwa koła/szkoły.

Cena pobytu i uczestnictwa wynosi 600 zł (wraz z zakwaterowaniem i posiłkami). Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem konferencji.

Przypominamy sposoby kontaktu z Biurem STO: adres elektroniczny (biuro@sto.org.pl), numer telefonu (22 826 78 64, 22 828 88 57) i faksu (22 826 78 03).

Z wyrazami poważania
 
  Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego
  Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 188 STO


Warszawa–Częstochowa, 2 października 2015 r.