Podsumowanie XX Konferencji Programowej STO w Łodzi

Ponad stu dwudziestu przedstawicieli środowisk Społecznego Towarzystwa Oświatowego z całej Polski spotkało się na XX Konferencji Programowej w Łodzi. Od 28 do 30 listopada 2014 r. uczestniczyli oni w wykładach, prezentacjach i warsztatach przygotowanych przez wybitnych specjalistów, a także w panelach, dyskusjach i swobodnej wymianie myśli w ramach ogólnego tematu konferencji „25-lecie szkół niepublicznych w Polsce – czas podsumowań i czas wyzwań”. Konferencję zorganizowało Samodzielne Koło Terenowe nr 55 STO w Łodzi oraz Zarząd Główny STO. Honorowy patronat nad konferencją objęła Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska.

Uroczystość inauguracji odbyła się w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich, gdzie zaproszonych gości przywitała Magdalena Datta, dyrektor ZSS STO w Łodzi, oraz Mariusz Jagóra, prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 55 STO w Łodzi.

Na początku głos zabrali znakomici goście: wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, dyr. departamentu spraw społecznych Urzędu Miasta Łodzi Luiza Staszczak-Gąsiorek i Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński. Następnie uczestników konferencji przywitała prezes STO dr Anna Okońska-Walkowicz.

W czasie uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe:
Andrzej Faracik, sekretarz generalny Zarządu Głównego STO, otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi,
Jarosław Pytlak, dyrektor Zespołu Szkół STO w Warszawie, otrzymał Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Medale Komisji Edukacji Narodowej odebrali:
– Danuta Aktonorowicz, nauczyciel Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 100 STO w Warszawie,
– Magdalena Datta, dyrektor Zespołu Szkół im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi,
– Jolanta Dąbek, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie,
– Dariusz Florczak, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO, prezes zarządu SKT nr 7 STO w Szczecinie,
– Paweł Gawenda, dyrektor Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO w Bytomiu,
– Małgorzata Hamada, prezes zarządu SKT nr 10 STO w Milanówku,
– Paweł Łukasik, członek Głównej Komisji Rewizyjnej STO, członek zarządu SKT nr 64 STO w Krakowie,
– Krystyna Norwa, wiceprezes Zarządu Głównego STO, prezes zarządu SKT nr 144 STO w Warszawie.

Złote Odznaki STO otrzymali:
– Zdzisław Bednarek – nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO im. J. Słowackiego STO w Krakowie,
– Wojciech Czaj – dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcące nr 5 STO w Milanówku,
– Roman Kędzior – były dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle,
– Piotr Koj – wieloletni dyrektor ZSS w Bytomiu,
– Ewa Pytlak – wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie,
– Maria Szymańska – radca prawny Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
– dr hab. Małgorzata Żytko – profesor Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Wręczona została także odznaka, przyznana w zeszłym roku, Lucjanowi Tomalskiemu – prezesowi SKT nr 213 STO w Jaśle – za szerzenie idei STO na Podkarpaciu i aktywny udział w życiu stowarzyszenia.

Złotą Odznakę STO otrzymał też Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska; wręczono ją przed dwoma tygodniami, podczas uroczystości z okazji 25 lat gdańskich szkół STO.

Srebrne Odznaki STO otrzymały:
– Hanna Królikowska – nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół STO im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi,
– Anita Stępczyńska – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół STO im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi,
– Anna Zając – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół STO im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi.

Wykład inauguracyjny „Jak uczynić relacje nauczyciel–uczeń wzorcem skutecznych relacji w życiu” wygłosił Alex W. Barszczewski, międzynarodowy trener i konsultant. Na zakończenie uroczystości zaśpiewała Zuzia Bocheńska, bardzo utalentowana absolwentka ZSS STO w Łodzi. Po części oficjalnej uczestnicy zwiedzali Pałac Poznańskich.

Drugiego dnia konferencji Zarząd Główny przedstawił bieżące sprawy związane z działalnością STO, ważne dla prezesów kół i dyrektorów szkół, tj. większości uczestników konferencji. Następnie Małgorzata Zajączkowska zaprezentowała projekt „Scientix” (dotyczący nauczania przedmiotów ścisłych).

Wykład o neurodydaktyce wygłosiła dr Marzena Żylińska, wywołując żywe zainteresowanie, a nawet entuzjazm słuchaczy. Sugestywnie przekonywała do „przewrotu kopernikańskiego” w nauczaniu, co oznacza, że uczeń staje się podmiotem edukacji (uczy się samodzielnie, powodowany ciekawością poznawczą oraz naturalną, wewnętrzną motywacją); rolą nauczyciela jest stwarzanie mu warunków do twórczej aktywności.

Debata na temat kultury organizacyjnej STO dotyczyła głównie wzajemnych stosunków między dyrektorami szkół a zarządami kół. Komunikacja i współpraca to klucz do dobrych relacji wewnętrznych – taka była myśl przewodnia, a zarazem podsumowanie dyskusji panelowej.

Kolejnym ważnym tematem konferencji stał się program wychowawczy STO. Prezes STO, dr Anna Okońska-Walkowicz, zaprezentowała zarys programu pt. „Szkoły STO wychowują”, opracowany pod jej kierunkiem przez grono ekspertów STO jako realizacja postanowień zawartych w Strategii STO. Odpowiedzialność, uspołecznienie i dzielność to trzy najważniejsze wartości, którymi się kierujemy. Dzięki mądremu wychowaniu mamy wpływ na stosunki międzyludzkie zarówno w szkole, jak i w dalszym dorosłym życiu – stwierdziła. Podkreśliła, że program będzie rozwijany i wzbogacany z wykorzystaniem uwag i uzupełnień pochodzących z kół i szkół STO.

O twórczej pracy w szkole i wielu interesujących projektach związanych z kreatywnością opowiedział dr hab. Krzysztof Szmidt, kierownik Zakładu Pedagogiki Twórczości Katedry Badań Edukacyjnych na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Odwoływał się do różnych definicji „szkoły twórczej”, cytował opinie uczonych cenionych na świecie, przywoływał własne doświadczenia.

Na zakończenie bardzo intensywnego dnia część uczestników konferencji wybrała się na wieczorny spacer (z przewodniczką) ulicą Piotrkowską.

W niedzielny poranek uczestnicy konferencji mieli do wyboru dwa zajęcia warsztatowe: „Burza mózgu” w szkole i kole oraz Promocja i reklama STO. Następnie Wiesław Suchowiejko, wiceprezes Zarządu Głównego STO, podsumował konferencję i przedstawił swoje wnioski. Zauważył, że główne tematy konferencji tylko luźno były związane z podsumowaniem dorobku STO, a odnosiły się raczej do programu na przyszłość. Istotnie, tematy, które na konferencji wybiły się na plan pierwszy, to sprawy wychowania, nowa kultura edukacyjna związana z kreatywnością, problematyka jedności i spójności w obrębie stowarzyszenia, budowanie pozytywnego wizerunku STO.

Na zakończenie Anna Okońska-Walkowicz i Wiesław Suchowiejko podziękowali łódzkim organizatorom i zaprosili uczestników na przyszłoroczną konferencję, która odbędzie się w Częstochowie.

Po zakończeniu obrad część uczestników skorzystała z możliwości zwiedzania Księżego Młyna, tj. zabytkowej, fabrycznej dzielnicy Łodzi XIX wieku, a następnie odbyła wizytę w siedzibie Zespołu Szkół im. Ewarysta Estkowskiego STO przy ul. Czerwonej. Uczniowska prezentacja doświadczeń związanych z projektem Odyseja Umysłu wzbudziła duże zainteresowanie, które – jak się wydaje – może zaowocować włączeniem do projektu kolejnych grup młodzieży ze szkół STO.