XIII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO, Toruń, 24-26.09.2018 r. - zapraszamy do zapisów

Szanowni Państwo: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wizytatorzy, pracownicy i przedstawiciele samorządów terytorialnych. Osoby zarządzające w oświacie.

Pozwalamy sobie przesłać Państwu pierwszą informację o rozpoczęciu naboru na trzynasty Kongres Zarządzania Oświatą, który odbędzie się w dn. 24-26 września 2018 r. (poniedziałek-środa) w Toruniu, w obiektach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i instytucjach kulturalnych i oświatowych Torunia. Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem na to największe w Polsce, i jedno z większych w Europie, spotkanie kadry kierowniczej oświaty, w którym rokrocznie bierze udział 850-1000 uczestników. Celem Kongresu jest umożliwienie wszystkim osobom zarządzającym w oświacie udziału w zmianach w polskiej szkole, społecznej oceny działań władz oświatowych, dialogu z resortem oświaty oraz doskonalenie zawodowe i integracja kadry całego kraju.

Przygotowujemy program Kongresu. Tradycyjnie uczestnicy będą mogli dowolnie kształtować własną ścieżkę uczestnictwa wśród około 60 debat, wykładów i warsztatów. Mamy czas szczególny, w którym my wszyscy - dyrektorzy, liderzy i urzędnicy oświatowi musimy stawić czoła licznym wyzwaniom. Przygotowaliśmy pilne szkolenia (RODO w praktyce, ocenianie pracy nauczycieli, statuty szkół, kadry, dokumentacja) oraz ważne debaty, jakie już na poprzednim Kongresie budziły emocje. Zapewne rozmowy przeniosą się wieczorami na toruńską Starówkę.

Nie możemy jednak, mimo bieżących trudności, zapominać o rozwoju placówek. Nie zapomnieliśmy o inspirujących, poszerzających nasze horyzonty spotkaniach i dyskusjach.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Kongresu: www.oskko.edu.pl/kongres/ i należy go wypełnić online. Przygotowaliśmy wiele opcji noclegowych, zróżnicowanych ze względu na typ pokoju, położenie obiektu i, co za tym idzie, cenę. Zapraszamy też do odwiedzenia stron poprzednich kongresów http://www.oskko.edu.pl/kongresy/. Pozwoli to osobom, które nigdy nie uczestniczyły w organizowanych przez OSKKO* spotkaniach, przybliżyć ich charakter.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o włączenie się w prace nad rozwojem programu Kongresu. Jest on naszym wspólnym dziełem. Jest spotkaniem praktyków.

Zapraszamy do Torunia.

 

Biuro i Zarząd OSKKO
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
E-mail: oskko@oskko.pl
Tel: (89) 527-95-14;
Fax: (89) 679-05-59;
Kontakt z Biurem Kongresu: (89) 527-95-14, 513-057-820, 509-498-266

 

 

 

* Organizator, OSKKO (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ponad 5000 członków rzeczywistych, ok. 9000 korespondentów, ok. 32 000 czytelników mediów elektronicznych. Ok. 90% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to urzędnicy oświatowi, samorządowcy, liderzy. Kongres jest największym spotkaniem kadry kierowniczej oświaty w kraju.

Kongres organizuje wielu wolontariuszy - członków i sympatyków OSKKO - oraz Biuro i Zarząd Stowarzyszenia. Przed Kongresem tematykę konsultują setki osób w otwartych w tym celu wątkach dyskusyjnych Forum www.oskko.edu.pl/forum/. OSKKO nie prowadzi działalności gospodarczej.