XIII Kongres Obywatelski: Siła lokalności - siła Polski - otwarcie rejestracji

XIII Kongres Obywatelski

Siła lokalności – siła Polski
Na czym polega, jak ją wykorzystać?

20 października 2018 r., Centrum Nauki Kopernik

Serdecznie zapraszam do udziału w XIII  Kongresie  Obywatelskim,
który odbędzie się 20 października 2018 r.
w Centrum Nauki Kopernik w godzinach 11.00–17.15.

Idei tegorocznego Kongresu Obywatelskiego, który odbędzie się pod hasłem Siła lokalności – siła Polski przyświeca myśl, że wspólnota narodowa nie może być zawieszona w powietrzu, jej podstawą są wspólnoty lokalne i regionalne – miejsca naszych codziennych przeżyć i doświadczeń praktycznych. To właśnie poprzez lokalność może dokonać się najważniejszy dla przyszłości Polski proces zmiany kulturowo­‑mentalnej. Proces dojrzewania nas jako społeczeństwa i wspólnoty obywatelskiej.

W czasie tegorocznej debaty kongresowej będziemy próbowali zastanawiać się na czym polega siła lokalności i jak ją wykorzystać. To właśnie w Polsce lokalnej odbywa się bowiem realne obywatelskie ćwiczenie myślenia i działania w imię dobra wspólnego – od troski o postawienie nowej ławeczki na naszym osiedlu, przez myślenie o rozwoju i dobru naszej miejscowości, aż do zaangażowania się w to, co korzystne dla kraju. Wzmocnienie tego trendu daje nadzieje na odejście od filozofii indywidualistycznego modelu życia polegającego na posiadaniu i konsumpcji – ku życiu czerpiącemu radość i sens z przynależności, współtworzenia, dzielenia się, budowania tkanki społecznej, odpowiedzialności ekologicznej itp.

Obrady odbędą się w nowej formule. W tym roku zaplanowaliśmy dwie tury równoległych sesji tematycznych, co pozwoli wziąć udział w większej liczbie dyskusji:

11:00–12:30 Sesja plenarna otwierająca: Siła lokalności w kontekście zmian kulturowych, technologicznych i biznesowych

• Przywitanie i przedstawienie idei Kongresu
• Wystąpienia wprowadzające
• Debata praktyków: Wspólnoty lokalne – jak je budować i wykorzystywać ich siłę?

13:00–14:00 Równoległe sesje tematyczne – Runda I

I. Jakie miasta dla budowania żywych i kreatywnych wspólnot lokalnych

II. Edukacja do odkrywania lokalności i współkształtowania świata, który nas otacza

III. Nowe technologie dla rozwoju lokalnej tożsamości, wspólnotowości i gospodarki

IV. Rola animatorów kultury w budowaniu lokalnej tożsamości i kapitału symbolicznego. Debata międzypokoleniowa

14:30–15:30 Równoległe sesje tematyczne – Runda II

I. Terapia narodowa – w kierunku dojrzałości | Swobodna debata (Hydepark)

II. Lokalne dobro wspólne – czym jest i jak je tworzyć

III. Przemysł 4.0 szansą na stworzenie nowej przewagi konkurencyjnej Polski opartej na lokalności oraz małych i średnich przedsiębiorstwach

IV. Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej

16:15–17:15 Sesja plenarna kończąca: Zrozumieć nasze chłopskie korzenie i wykorzystać ich potencjał

Zgodnie z naszą tradycją w ramach każdej z równoległych sesji tematycznych około połowę czasu rezerwujemy na debatę z udziałem sali. Będą mieli Państwo możliwość aktywnego włączenia się w obywatelską dyskusję.

Szczegółowy program Kongresu, aktualności oraz artykuły programowe znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.kongresobywatelski.pl.

Zachęcamy do przyjścia na Kongres z całą rodziną i przyjaciółmi. Zaprośmy też przedstawicieli młodego pokolenia – niech uczą się udziału w debacie publicznej! Wstęp bezpłatny. Obowiązuje rejestracja, liczba miejsc jest ograniczona.


Łączę najlepsze pozdrowienia i wyrazy szacunku,

dr Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator i Organizator Kongresu Obywatelskiego

  Chcę być uczestnikiem XIII Kongresu Obywatelskiego