XII Kongres Zarządzania Oświatą – Kraków, 16-18.09.2017 r.

Szanowni Państwo: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wizytatorzy, pracownicy i przedstawiciele samorządów terytorialnych. Osoby zarządzające w oświacie.

Pozwalamy sobie przesłać Państwu pierwszą informację o rozpoczęciu naboru na dwunasty Kongres Zarządzania Oświatą, który odbędzie się w dn. 16-18 września 2017 r. (sobota-poniedziałek) w Krakowie, w obiektach: Auditorium Maximum UJ i Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem na to największe w Polsce, i jedno z większych w Europie, spotkanie kadry kierowniczej oświaty, w którym rokrocznie bierze udział 850-1000 uczestników. Celem Kongresu jest umożliwienie wszystkim osobom zarządzającym w oświacie udziału w zmianach w polskiej szkole, społecznej oceny działań władz oświatowych, dialogu z resortem oświaty oraz doskonalenie zawodowe i integracja kadry całego kraju.  

Przygotowaliśmy pierwszy program Kongresu (do zapoznania się pod: www.oskko.edu.pl/kongres/ oraz do pobrania www.oskko.edu.pl/kongres/program.pdf). Tradycyjnie uczestnicy będą mogli dowolnie kształtować własną ścieżkę uczestnictwa wśród wielu debat, wykładów i warsztatów. Już dziś program spotkań jest bardzo bogaty, a liczba spotkań wzrośnie tego lata do ok. 70.

Mamy rok szczególny, w którym szkoły staną w obliczu wielu zmian. Kongres, wydarzenie organizowane przez OSKKO, zajmujące się polityką oświatową państwa, musi stawić wraz ze środowiskiem oświatowym im czoła. Przygotowaliśmy pilne szkolenia (statuty szkół, kadry, dokumentacja) oraz ważne debaty, jakie już na poprzednim Kongresie budziły emocje. Zapewne rozmowy przeniosą się wieczorami na krakowski rynek i uliczki Kazimierza.

W dn. 29 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się spotkanie delegatów OSKKO z Ministrem Edukacji Narodowej, Anną Zalewską, podczas którego ustalono m. in. plan spotkań ministra i przedstawicieli MEN z uczestnikami XII Kongresu Zarządzania Oświatą w Krakowie. Minister potwierdziła zamiar przybycia w tym roku na Kongres i wolę podjęcia współpracy w opracowaniu programu. Zaplanowaliśmy wspólnie następujące tematy MEN/OSKKO:

- Spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej. Dyskusja. „Absurdy oświatowe”. Wizyta Anny Zalewskiej zaplanowana jest na drugi dzień Kongresu.
- Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zarys prac zespołu MEN. Dyskusja.
- Kształcenie zawodowe. Kształcenie nauczycieli.
- Finansowanie oświaty.

Po Kongresie wystąpimy do resortu edukacji ze stanowiskiem podsumowującym głosy uczestników.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://fm.formularze.eu/fm/oskko/KZO-2017 i należy go wypełnić online. Przygotowaliśmy wiele opcji noclegowych, zróżnicowanych ze względu na typ pokoju, położenie obiektu i, co za tym idzie, cenę.

Zapraszamy też do odwiedzenia stron poprzednich kongresów http://www.oskko.edu.pl/kongresy/. Pozwoli to osobom, które nigdy nie uczestniczyły w organizowanych przez OSKKO spotkaniach, przybliżyć ich charakter.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o włączenie się w prace nad rozwojem programu Kongresu. Jest on naszym wspólnym dziełem**. Jest spotkaniem praktyków.

Zapraszamy do Krakowa.

Biuro i Zarząd OSKKO

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
E-mail: oskko@oskko.edu.pl
Tel: (89) 527-95-14;
Fax: (89) 679-05-59;
Kontakt z Biurem Kongresu: (89) 527-95-14, 513-057-820, 509-498-266