XII Kongres Obywatelski: Polska „na TAK”

Drodzy Kongresowicze, Szanowni Państwo,

jednym z mówców zbliżającego się XII Kongresu Obywatelskiego będzie Aleksander Doba – Polak, który jako pierwszy na świecie trzykrotnie samotnie przepłynął Atlantyk.

Jak widać z czynów i z wywiadu załączonego poniżej, jest to osoba „na TAK” – nastawiona pozytywnie do życia, lubiąca dzielić się swym optymizmem, że „można” i że „warto”, inspirująca innych do podjęcia życiowych wyzwań. Aleksander Doba wierzy w siebie, ale nie jest typem „narwańca”, jest profesjonalistą – dokładnie przygotowuje swoje wyprawy.

Osobami „na TAK„ są też bibliotekarki i bibliotekarze, którzy uczestniczyli w 3‑letnim projekcie „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”. Raport z ich działań pełen autentycznej, oddolnej wiedzy można pobrać z naszej strony (link poniżej).

Aleksander Doba i owe bibliotekarki i bibliotekarze budują „Polskę na tak” – Polskę pozytywnej energii, chęci działania, wzajemnej życzliwości, zaufania i współpracy – ale też profesjonalizmu oraz rzetelnej, przemyślanej pracy.

W tym duchu chcemy odbyć najbliższy Kongres Obywatelski – spotkajmy się 28 października pod hasłem „Partnerska i wspólna Polska”. Wstęp bezpłatny, wszyscy są zaproszeni.

Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku,

dr Jan Szomburg
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego


Co nowego w Kongresie Obywatelskim? 

Aleksander Doba na XII Kongresie Obywatelskim (28 października) – podróżnik opowie o roli poczucia własnej wartości i pozytywnego nastawienia w realizacji projektów. Tutaj wywiad z tym niesamowitym podróżnikiem.

Rejestracja na XII KO otwarta!

Raport z debat lokalnych – podsumowanie 3‑letniego projektu Kongresu Obywatelskiego „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”. 

Dyskusja Klubu Debat UW pod patronatem Kongresu Obywatelskiego „Stan debaty publicznej w Polsce” (12 października)

Wiedza i informacja – tekst Marii Mach w Rzeczpospolitej, w cyklu Kongresu Obywatelskiego „Idee dla Polski”. 

„Idee dla Polski” – obywatelski thinkletter 

Czego uczy nas historia polskich wysiłków modernizacyjnych? — Dr Piotr Koryś, historyk, Uniwersytet Warszawski  

Jaka wiedza buduje wspólnotę? — Maria Mach, Dyrektor Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci