Wyniki egzaminu maturalnego w szkołach STO 2017

Maturzyści mogą już myśleć tylko o wakacjach i wymarzonych studiach. Abiturienci szkół STO poradzili sobie z egzaminem dojrzałości koncertowo. Ich wyniki przewyższają średnią krajową. Mamy nadzieję, że to zaledwie początek sukcesów naszych wychowanków. 

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w Polsce 

j. polski P 56%

j. polski R 50%

j. angielski  71%

j. angielski R 60%

matematyka P 54%

matematyka R 37%

biologia R 37%

chemia R 41%

fizyka R 33%

geografia R 31%

historia R 33%

WOS R 26% 

Wyniki egzaminu maturalnego w szkołach STO 

 

Zespół Szkół Społecznych STO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Człuchowie

j. polski P 64%

j. polski R 50%

j. angielski P 88%

j. angielski R 75%

matematyka P 58%

matematyka R 53%

biologia R 68%

 chemia R 78%

fizyka R 50%

geografia R 56%

historia R 50%

WOS R 58%

I Zespół Ogólnokształcacych Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Katowicach

j. polski P 69%

j. polski R 69%

j. angielski P 96%

j. angielski R 86%

matematyka P 82%

matematyka R 58%

biologia R 67%

chemia R 78%

geografia R 62%

historia R 79%

WOS R 70%

informatyka R 43%

historia sztuki R 100%

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

j.polski P  71,74 %

j.angielski P  93,55 %

matematyka P   80,47 %

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku

j. polski P  76%

j.polski R  78%

matematyka P  91%

matematyka R  69%

j.angielski P  98%

j.angielski R  84%

j.niemiecki P  93%

wos R   62%

geografia R  65%

historia R  65%

informatyka R  65%

fizyka R  60%

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 3 STO w Warszawie 

j. polski P 70,5%

j. polski R 71,5%

j. polski ustny 69,1%

j. angielski P 87,3%

j. angielski R 75,6%

j. angielski ustny 79,5%

matematyka P 53,3%

matematyka R 40%

biologia R 57%

geografia R 45%

Wyniki z kolejnych szkół będziemy przedstawiać wkrótce!