Wnioski o stypendia socjalne oraz "STO-wskie Talenty" 2017/2018

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szkół STO,
Prezesi i Członkowie Zarządów Kół STO,

Przypominamy, że jak co roku dnia 30 września mija termin składania wniosków o stypendia socjalne oraz stypendia „STO-wskie Talenty” z Funduszu Stypendialnego ZG STO im. Edwarda Wieczorka na rok szkolny 2017/2018. Od tego roku w wyjątkowych wypadkach losowych komisja może przyznać stypendium socjalne uczniom, którzy nie spełniają warunków określonych w pkt. III. ust. 2. pkt 1) lub 2) regulaminu.

Aby wypełnić wniosek, należy zapoznać się z regulaminem funduszu. Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie pod linkiem „regulamin funduszu stypendialnego” znajduje się zarówno treść regulaminu przyznawania stypendiów, jak i formularze wniosków:

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego z funduszu stypendialnego ZG STO im. Edwarda Wieczorka

Wniosek o przyznanie stypendium „STO-wskie Talenty” z funduszu stypendialnego ZG STO im. Edwarda Wieczorka

Łączę wyrazy szacunku,

Andrzej Faracik

Sekretarz Generalny Zarządu Głównego STO
Przewodniczący Komisji Stypendialnej